№ 00002 Как приемате THjewellry.com ?


 Галерията ми харесва.

 Искам да представя моята колекция в Галерията.

 Може би по-късно.

 Не ми допада галерията. :)


   


249 Гласували
Новини

 Конкурс за избор на лого на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Конкурс за избор на лого на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

01.11 - 30.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс за избор на лого на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018г. ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ЛОГО.Официално обявяване на конкурса - 1 ноември 2016 г.
Срок за подаване на предложения - 30 декември 2016 г.

 

Целтта на конкурса е да се създаде графичен символ на българското председателство, символизиращ ролята на България в ЕС като равностоен и надежден партньор, който обогатява Съюза с таланта и способностите на своите граждани, уникалното си историческо и културно наследство и богати природни дадености.

Критерии за участие - в конкурса могат да вземат участие български и чуждестранни художници, дизайнери и студенти.

Проектите трябва да бъдат авторски, оригиналени и новаторски, като всеки кандидат може да участва с 1 (един) проект.Проектите следва да отразяват идеята, че България е неделима част от Европа и да внушават това, което ни прави уникални в Съюза и света.

Предложенията се подават на хартиен и електронен носител в сградата на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС, адрес: пл. „България" 1, ет. 3, стая 6. Проектите на хартиен и електронен носител трябва да бъдат запечатани в отделен плик от документите на кандидата, доказващи неговите образование и квалификация, както и декларацията по т. 2.
Подадените предложения получават входящ номер с дата и час на подаването.

Краен срок за подаване на предложенията - 30 декември 2016 г., 12:00 ч.

Проверка на съответствието на документите и оценяване на проектите от професионално жури - 15 работни дни.

 

Късмет на всички.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


» allnews

Thjewellry.club

Top